659x867

Selskapsrett

Våre advokater bistår næringsdrivende innenfor de fleste selskapsrettslige områder, herunder generelle selskapsrettslige problemstillinger, forhandlinger og alle typer av kontrakter. Hovedvekten ligger innenfor aksjeselskapsretten, men vi bistår også jevning med problemstillinger knyttet til ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og sameier.

Vår bistand innenfor dette området omfatter blant annet:

• Rådgivning ved valg av selskapsform, herunder stiftelse og registrering
• Aksjonæravtaler, vedtekter, forkjøpsretter, selskapsavtaler
• Utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller
• Bistand med salg av selskap, herunder avtaler vedrørende salg av aksjer / overdragelse av virksomhet og gjennomføring av transaksjonen
• Aksjonærrettigheter / ugyldige selskapsbeslutninger
• Rådgiving og dokumentasjon ved avtaler mellom selskap og aksjonær
• Utdeling av utbytte / kreditt 
• Rådgivning i forbindelse med styreansvar
• Rådgivning og gjennomføring ifbm selskapsrettslige problemstillinger ved generasjonsskifter
• Nedbemanning
• Oppløsning og avvikling, herunder oppbud
• Konflikthåndtering, forhandlinger og prosedyre