659x867

HUSLEIE

Det er viktig med gode og riktige husleieavtaler, både for utleier og leietaker. Husleieloven inneholder mange regler som er obligatoriske i husleieforhold. Enkelte forhold kan avtales i tillegg til det loven krever. I noen tilfeller gjelder lovens regler bare når det er avtalt. Mange konflikter som oppstår i husleieforhold kan unngås med gode avtaler.

Vi bistår utleier eller leietaker når det har oppstått en tvist, for eksempel om oppsigelse av leieforholdet. Det er viktig at oppsigelsen gjennomføres på lovlig måte for å unngå unødvendige konflikter. I noen tilfeller er det lovlig å avslutte leieforholdet umiddelbart.

Det kan oppstå tvister under leieforholdet om for eksempel husbråk, manglende betaling, manglende vedlikehold eller liknende. Det kan være uenighet om størrelsen på husleien, og om den kan endres under leieforholdet.

Ved opphør av husleieforholdet kan det bli spørsmål om erstatning for skader på boligen, eller om rengjøring ved tilbakelevering.

Ta kontakt om du trenger hjelp i husleiesaker!