659x867

Arv- og skifte av dødsbo

Arvespørsmål relaterer seg til hva som skal skje med formuen, gjelden og gjenstandene en avdød person etterlater seg. Arveretten er grunnleggende regulert i arveloven, men det er mulig å fravike lovens ordning på en rekke punkter og områder.

Vi fikk en ny arvelov i 2021 som våre advokater har satt seg inn i og kan gi råd relatert til.

I mange tilfeller er det ønskelig å planlegge fremtiden og disponere over sine verdier i levende live, selv om disponeringen får betydning først etter dødsfall. 

Utarbeidelse av testament kan sikre både gjenlevende og andres rettigheter på en forutsigbar måte. Ved å skrive testament og kommunisere sin siste vilje, bidrar man som regel også til at det blir mindre konflikter i arveoppgjørene.  Det er både innholdsregler og formregler knyttet til testamenter, som gjør at mange ønsker å få bistand til å utarbeide dette dokumentet. 

Om man ikke har livsarvinger eller ektefelle, er det ofte ønskelig at man lager testament som sikrer ens siste vilje. Vi kan gi råd og veiledning i spørsmål om arv, og vi utarbeider testamenter ofte. Det er også vanlig å lage gjensidige testamenter om man er samboende eller gift. 

En annen kjent tematikk relaterer seg til uskiftede bo og etterlattes mulighet og ønske om å sitte i uskiftet bo. Mange lager også testamenter kombinert med avtaler om bruksrett for lengstlevende, noe som er blitt ganske praktisk dersom man etterlater seg særkullsbarn som ikke er felles livsarvinger.  Når det gjelder skifte av dødsbo kan vi gi råd mht. valg mellom privat og offentlig skifte av dødsbo. Når man er pårørende i et dødsbo opplever man ofte behov for å få hjelp til å orientere seg, fordele arv lovmessig og få hjelp til bobestyrelse. Vi har erfaring som bobestyrere både i private dødsboskifter og i private dødsbo. Vi har også erfaring relatert til vergemål i dødsboskifter og ivaretakelse av mindreåriges rettigheter i et dødsbo.

• Utarbeidelse av testamenter, felles testamenter og gjensidige testamenter
• Arvepakter
• Avkall på arv
• Spørsmål om uskifte, og disponering av et uskiftet bo
• Avtaler om bruksrett i kombinasjon med arv
• Planlegging av arv og lovlige disposisjoner som grenser mot dødsdisposisjoner
• Bobestyrelse i private og offentlige dødsbo ved fordeling av arv