ba434f019c7540a98c649caa67c34c62

Fordeling av kjæledyr etter samlivsbrudd

Et samlivsbrudd kan være opprivende for partene som står i situasjonen, og kan kreve omfattende organisering og endringer av det som tidligere var fast og trygt. I den forbindelse skal det gjerne skje en fordeling av formuesgoder, og samvær med felles barn skal avklares. Men hva skjer med familiens kjæledyr i slike situasjoner?

 

Avklare faktisk eier

I utgangspunktet vil mange kunne bli enige om hvem som er eier av kjæledyret, eller hvem som skal overta dette. Kanskje følger dette naturlig av hvem som har tilstrekkelig plass og ressurser til å ta seg av dyret i det videre. Dersom partene ikke evner å bli enige om spørsmålet, må det avklares hvem som faktisk er eier av kjæledyret.

 

I rettslig sammenheng er dyr likestilt med andre ting og gjenstander. Hvem som er eier av dyret vil bero på en sammensatt vurdering, og relevante momenter kan være hvem som eventuelt står registrert som eier hos NKK, hvem som står oppført i kjøpekontrakten, hvorvidt dyret har chip som er registrert på en av partene, om noen av partene kan dokumentere å ha betalt for dyret, hvorvidt det foreligger skriftlige eller muntlige avtaler knyttet til eierskap mv. Sterke følelsesmessige bånd til dyret, som har vært likestilt med øvrige familiemedlemmer, er brutalt nok ikke avgjørende.

 

Krav til dokumentasjon

Det er viktig å merke seg at dersom du betaler en sum til den som opprinnelig kjøpte dyret, hvor formålet er at du helt eller delvis skal overta eierskapet av dyret, er det viktig at du kan dokumentere dette i etterkant. Det kan være hensiktsmessig å skrive en enkel avtale i slike tilfeller, slik at en unngår konflikt senere.

 
 

Dersom det ikke oppnås enighet, må en vurdere hvorvidt man skal få en rettslig avklaring på hvem som er eier av dyret. Det samme vil gjelde dersom eierskapet er avklart, men den andre parten forhindrer avhenting av dyret.

 

Hva om ingen vil ha dyret?

I motsatt fall kan det være tilfeller hvor opprinnelige eier overlater dette til den andre part, uten at dette er ønsket. I slike tilfeller kan det være en hensiktsmessig å rådføre seg med advokat før en gjør noe forhastet. I alle tilfeller vil det oppstå en omsorgsplikt for dyret for den part som har dyret i sin besittelse, og en bør merke seg at dyrevelferdsloven har strenge bestemmelser og sanksjonsmuligheter dersom dyret ikke blir ivaretatt.

 

Dersom du har juridiske spørsmål som omhandler kjæledyr, kan vårt firma bistå deg med dette.

Comments are closed.