TJENESTER

Advokatfirma Lohne Krokeide as tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder til bedrifter og næringsdrivende, kommuner, domstoler og privatpersoner.
Vi tilbyr våre klienter rådgivning og prosessbistand innenfor blant annet følgende fagfelt:
 • arbeidsrett
 • arv, skifte
 • barn- og familie
 • barnevern
 • entreprise
 • erstatningsrett
 • fast eiendoms rettsforhold

 • eiendomsoverdragelser
 • ekspropriasjon
 • odelsrett
 • seksjonering
 • tomtefeste
 • forvaltningsrett

 • husleie
 • kjøpsrett
 • konkurs/bobehandling
 • kontraktsrett
 • plan-og bygningsrett
 • selskapsrett
 • strafferett